För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

Kommunfullmäktige 2014 - 2018

LEDAMÖTER

Björn Widemark
Hässleholm
Mikael Björklund
Hässleholm

ERSÄTTARE

Eskil Johannesson
Hörja
Ernst Herslow
Hästveda

KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2014 - 2018

Nämnder och styrelser, kommunala bolag:

Barn och utbildningsnämnden:
Paul Nordström, ersättare

Begravningsombud
Ernst Herslow, ombud

Byggnadsnämnden:
Björn Widmark, ersättare

Fritidsnämnden:
Mikael Björklund, ledamot

Hässleholm Miljö AB
Magnus Härbst

Kulturnämnden:
Per-Gunnar Andersson, ersättare

Miljönämnden:
Eskil Johannesson, ersättare

Nämndemän:
Ulrika Widmark Barnekow, ledamot

Omsorgsnämnden:
Ulrika Widemark Barnekow, ersättare

Socialnämnden:
Ann Jonsson, ersättare

Tekniska nämnden
Ernst Herslow, 2:e vise ordförande

Valberedningen:
Mikael Björklund, vice ordförande

Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm