Annons Folketsväl

För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

Folkets Väl inför valet 2018

1- Skatteintäkter är resultatet av våra gemensamma ansträningningar och därför vill vi vända på varje skattekrona -

- Vi vill sätta stopp för politikers möjligheter att själva besluta om nivån på sina arvoden och ersättningar -

- Vi vill att politikers arvoden och ersättningar skall begränsas till en
genomsnittlig ersättning baserad på den lön en bred grupp av inkomsttagare i kommunen uppbär -

- Vi vill inte ha några helårsarvoderade politiker -

- Vi vill att politiker endast ska ersättas för den tid man faktiskt tjänstgör. Stämpelklocka kan vara ett bra hjälpmedel -

- Vi vill genom folkomröstningar i frågor av vikt ge makten åter till dem som lämnade den ifrån sig på valdagen nämligen väljarna -

2- Vi vill sätt stopp för politikers möjligheter att välja politiker som väljer politiker som väljer politiker och därmed flyttar makten allt längre bort från väljarna -

 

För att skapa ett samhälle som är bra att leva i för de många, ser vi på Folkets Väl framför oss ett samhälle som präglas av:

- Kärleksfull omvårdnad av våra sjuka och våra äldre -
- En skola som tar till vara varje elevs förutsättningar -
- Trygghet och säkerhet för alla hemma och på allmän plats -
- Full sysselsättning arbete åt alla -
3- Fler som med glädje deltar i samhällsbygget -
- Strävan efter att ge alla människor lika mycket makt -
- Respekt för pensionärer. Dessa skall inte betala högre skatt än andra
eller se sin pension urholkas av marknadskrafter -


Folkets Väl 

" Hela världen är en rad av
Underverk
Men vi är så vana vi dem
Att vi kallar dem vardagliga "
                        HC Andersen
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm