FV logga sub copy

För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

FOLKETS VÄLS KONKRETA UPPFATTNING I 14 FRÅGOR INFÖR VALET 2018

 1. valstuga folketsvalEKONOMI
 2. SKOLA
 3. OMSORG
 4. SOCIAL
 5. KOMMUNLEDNING
 6. MILJÖ
 7. FRITID OCH KULTUR
 8. STADSUTVECKLING
 9. TÄTORTER OCH LANDSBYGD
 10. JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION
 11. ARVODEN
 12. HOVDALA
 13. RENINGSVERKET
 14. KOALITIONER

Anm. Ovanstående ämnesområden har självklart olika dignitet. Vi har tagit med även vissa ”smalare” frågor som vi bedömer är aktuella och kan få omfattande konsekvenser såväl ekonomiskt som vad gäller kommunens framtida profil och utveckling. Exempel på sådana frågor är HOVDALA och RENINGSVERKET. Vi har valt att begränsa oss dels genom att välja ut 14 områden och dels genom att hålla oss till en A4 sida per område.
Hässleholm 2018-06-06
På uppdrag av styrelsen för Folkets Väl


Ernst Herslow
Ordförande för Folkets Väl

Björn Widmark
Gruppledare för Folkets Väl
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm