För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION

Alla människors lika värde är en självklar utgångspunkt för Folkets Väl oavsett vilken fråga som diskuteras. Lika självklart anser vi att det är med lika lön för lika arbete. Minst lika självklart måste det också vara att konkurrens sker på jämställda villkor och inte utifrån kvoteringar eller andra diskriminerande system. Trots detta kan vi konstatera att Hässleholms kommun, i exempelvis de kommunala bolagsstyrelserna, har en väldigt sned könsfördelning. Vi tror inte att detta speglar kompetensen mellan kvinnor och män i vår kommun utan vi är övertygade om att det beror på att flera kompetenta kvinnor blivit förbisedda vid tillsättningar i en mansdominerad värld. Här finns utrymme för förbättringar.

För människor som kommit från andra länder till vårt land kan det vara extra besvärligt att rota sig och utvecklas i det svenska samhället. Invandringspolitik är en central fråga vars ansvar ytterst ligger på regering och riksdag. Icke desto mindre har vi politiska partier på det lokala planet ett stort ansvar att, solidariskt med dessa människor, tillsammans med andra kommuner ta vårt ansvar och bidra så långt vi kan. Då gäller det inte bara att ordna med boende och en ekonomisk grundtrygghet. Det gäller att i samverkan, på ett engagerat och kreativt sätt, bidra till att dessa nya kommuninnevånare kan få arbete och att barnen får det stöd de behöver i skolan för att snabbt kunna tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till. Arbete, skola och gemenskap, bland annat i förenings- och idrottslivet, tror vi är grundläggande för att man snabbt ska kunna komma in i vårt samhälle.

VÅR UPPFATTNING

Folkets Väl är övertygade om att samhället, liksom företag och politiska organisationer, har mycket kraft att hämta i att människor har olika bakgrund, erfarenhet och kunskap. Detta är något vi måste ta tillvara för att tillsammans kunna utveckla vårt samhälle på bästa sätt. Folkets Väl har därför satt som mål att genomföra en generationsväxling och förnyelse fram till valet 2018. Vi hoppas bland annat kunna öka andelen kvinnor och ungdomar i vårt medlemsregister liksom antalet medlemmar med utländsk bakgrund. Ni som kan tänka er att engagera er aktivt i kommunalpolitiken har stora möjligheter att göra det inom vårt parti. Välkomna att ta kontakt med oss om ni vill påverka utvecklingen av Hässleholms kommun i enlighet med de visioner och mål som vi står för. För oss är det inte viktigt vem folket är utan att folket mår väl.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm