För den enskilda människans rätt i ett alltmer centraliserat samhälle.

logo folketsvalKONKRET OM RENINGSVERKET

Statliga myndigheter har utfärdat rekommendationer beträffande skyddsavstånd runt reningsverk. För ett reningsverk, av den storlek Hässleholm har, förordar de ett yttre skyddsavstånd på 1000 meter, inom vilket man inte bör tillåta fortsatt bostadsbyggande, samt ett inre skyddsavstånd på 300 meter inom vilket man succesivt bör lösa in de fastigheter som redan byggts så nära reningsverket.
Trots myndigheternas rekommendation finns nu ändå de som är beredda att tillåta fortsatt bostadsutbyggnad i reningsverkets närhet. Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) säger sig hellre flytta reningsverket än att stoppa byggplanerna i området (NSk 25/7 2013). Realismen och kostnaderna kan var och en bedöma. Även Lars- Göran Wibergs (C) har uttalat sig om reningsverket (NSk 11/4 2014). Han säger att det yttre skyddsavståndet för nybyggnation måste bli mindre än de 1000 meter som staten rekommenderar. Varför det? Varför tillåta ännu fler hus i riskzonen undrar vi? Han säger vidare: ”Vi får vara beredda att ta kostnaderna för tekniska förbättringar för att slippa så stora skyddsavstånd, det är ändå i sammanhanget mindre kostnader”. Mindre kostnader än vadå? Att behålla det rekommenderade skyddsavståndet kostar ju inte en krona. Ett kortare skyddsavstånd kostar däremot och medborgarna får betala!
Länsstyrelsen är starkt kritisk till att kommunen vill tillåta fem stycken femvåningshus med tillhörande värmeanläggning mindre än 1000 meter från reningsverket (NSk 11/1 2014). Även miljöchefen har vid flera tillfällen uttalat sig och frågat varför det ska byggas intill ett reningsverk i en kommun som inte har brist på mark. Han har även framfört att det kommer tuffare krav i framtiden på våra reningsverk vilket vi måste ha marginal för att klara. Folkets Väl är alltså inte ensamma i vårt motstånd till byggplanerna. Nu har konsultfirman Ramboll –som kommunen anlitat- lämnat sitt omfattande utredningsmaterial. Även de förordar att skyddsavstånden fastställs i enlighet med de statliga rekommendationerna.

VÅR UPPFATTNING OM RENINGSVERKET

Folkets Väl hävdar att vi snarast i detaljplan måste fastställa det av staten rekommenderade yttre skyddsavståndet på 1000 meter som minsta avstånd till nya bostadsområden intill reningsverket. På samma sätt måste vi reglera ett inre skyddsavstånd på 300 meter. Detta krävs för att långsiktigt trygga allmänintresset, Hässleholms reningsverks verksamhet, på platsen. Skånes till landytan största kommun har mark nog för det. Konsultfirmans kartmaterial för skyddsavstånd bör fastställas i detaljplan.
Partilokalen  | Godtemplargatan 23. 281 32 Hässleholm